O obchode

Obchod prevádzkuje:Estate Enterprises s.r.o.

Vrútocká 8, 821 04 Bratislava
Slovenská republika
Zapísaná v ORSR BA I, oddiel: Sro, vložka č. 87207/B

Email: obchod@savetheworldslovakia.sk

Mobil: 0905 212 739/ 0905 420 485

IČO: 46 990 429
DIČ: 2023697203

Banka: Tatra Banka
Pobočka: Bratislava
Číslo účtu: 292 090 73 76/1100
SWIFT : TATR SK BX
IBAN : SK 5411000000002920907376

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170