O nás

Save The World bolo založené v roku 2006 s cieľom vytvoriť jedinečný obchodný model založený na filozofii pomáhať ľuďom. Save The World tento model postupne rozširuje do celého sveta prostredníctvom svojich výhradných dovozcov pre jednotlivé krajiny.

My, Save The World Slovensko budeme ďalej rozvíjať tento model na území Slovenskej republiky. V rámci našej krajiny, vyberieme organizácie, ktoré sa zaoberajú rôznou charitatívnou činnosťou a časť výťažku z predaja venujeme dobročinným účelom. Naše aktivity budeme postupne zverejňovať na tejto stránke, kde sa dočítate o každej podpore, ktorú poskytneme.    

Naša misia:

Našou misiou nie je len predávať pekné a kvalitné hodinky, ale aj pomáhať. Kúpou našich hodiniek nielenže dostanete produkt, ktorý sa Vám páči, ale zároveň urobíte dobrú vec. Časť zo zisku z predaja hodiniek venujeme na dobročinné účely.

Naša vízia:

Našou víziou je prispieť k budovaniu jedinečnej značky, ktorá umožní našim zákazníkom, aby boli hrdí na to, že prispeli na dobrú vec a zároveň nosením našich hodiniek pomohli zvyšovať verejné povedomie o nevyhnutnosti podporovať druhých.

Veríme, že s podporou našich zákazníkov dosiahneme úspech a zároveň podporíme dobrú vec. Kúpou našich produktov, si môžete byť istý nielen tým, že ste kúpili kvalitný produkt, ale aj tým, že časť zisku z predaja bude použitá na pomoc druhým.